Ideje & Savjeti
22.07.2021.

Nagradni natječaj “Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji!”

Drvona organizira nagradni natječaj “Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji!”
Budući da je ovo bajkovito vrijeme savršeno za maštanje, drvni centar Drvona, kao sponzor i pokrovitelj Božićnog sela na Adventu u Karlovcu pripremio je iznenađenje za naše najmlađe.
Stoga djeco i roditelji - sada dobro pazite!
Naši su stolari kreativni bili i u Drvoni na Baniji neobičnog čovjeka izradili. Tog neobičnog čovjeka vidjet ćete u Božićnom selu. Što li on tu radi? Kako se zove? Kako bi riješili tu zagonetku pozivamo Vas da sada Vi budete kreativni!
Ako imate do 15 godina starosti - napišite kratku priču o drvenom čovjeku i imate mogućnost osvajanja pisaćeg stola.
Priču ne dužu od jedne stranice teksta pošaljite na adresu Drvona d.o.o., Antuna Mihanovića 7, 47000 Karlovac (Banija) ili nam ju osobno dostavite zajedno s ispunjenim kuponom za prijavu i suglasnošću roditelja. Kupon preuzmite te isprintajte s naše web stranice www.drvona.hr ili facebook stranice Drvona d.o.o.. Natječaj traje od 14. do 27. prosinca.
Naš stručni žiri odabrat će najoriginalniju priču te mladog kreativca nagraditi pisaćim stolom po mjeri. Proglašenje pobjednika biti će 30. prosinca. Sve detalje i pravila nagradnog natječaja "Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji!" potražite na www.drvona.hr i facebook stranici Drvona d.o.o.

Tipkovnice u ruke i pišite nam! Sretno!


Prije sudjelovanja u natječaju molimo Vas da obavezno pročitate sljedeća pravila:

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju „Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji”
Članak 1.
Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji” (u nastavku: nagradni natječaj) je tvrtka Drvona d.o.o., Antuna Mihanovića 7, 47000 Karlovac, OIB: 42821181683(u nastavku: organizator).

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je promocija Drvoninih proizvoda.

Članak 3.
Nagradni natječaj počinje 14. prosinca 2019. i traje do 27. prosinca 2019., do 12:30 sati. Drvona je jedan od sponzora Božićnog sela u sklopu manifestacije Advent u Karlovcu 2019. te se nagradni natječaj provodi za vrijeme trajanja manifestacije Advent u Karlovcu. Natječaj tj. vrijeme u kojem je moguće prijaviti sudjelovanje završava prije službenog završetka manifestacije Advent u Karlovcu kako bi stručni žiri imao vremena izabrati pobjednika natječaja tj. najbolju prijavljenu priču. Proglašenje pobjednika biti će 30. prosinca.

Članak 4.
Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 15 godina starosti, a koje u razdoblju trajanja natječaja zaključno s 27. prosincem na adresu Drvona d.o.o., Antuna Mihanovića 7, 47000 Karlovac, osobno ili putem pošte dostave kuvertu s ispunjenim kuponom za prijavu te kreativnom pričom o drvenom čovjeku izloženom u Božićnom selu u sklopu manifestacije Advent u Karlovcu.
Sve maloljetne osobe za sudjelovanje u natječaju moraju imati suglasnost punoljetne odgovorne osobe (roditelja).
Kupon je potrebno skinuti s web stranice Drvona d.o.o. (www.drvona.hr) ili Drvonine službene Facebook stranice. Na kuponu je potrebno ispuniti sljedeće podatke: ime i prezime, adresa i datum rođenja osobe koja se prijavljuje na natječaj te ime i prezime, kontakt i vlastoručni potpis odgovorne osobe (roditelja). Odgovorna osoba, ukoliko daje suglasnost za sudjelovanje svoga djeteta na natječaju te je upoznata s ovim Pravilima, označit će svoj pristanak kvačicom na za to predviđeno mjesto te vlastoručnim potpisom na kuponu.
Također je kupon moguće isprintati, tj. preuzeti u poslovnici Drvone, Antuna Mihanovića 7, 47000 Karlovac.
Slanje odnosno dostava čitko ispunjenog kupona i priče smatrat će se davanjem suglasnosti za sudjelovanje te pristajanjem na Pravila natječaja.
Nepotpuno ispunjeni kuponi ne će biti uvaženi.


KUPON ZA PRIJAVU PREUZMITE OVDJE!

Uz kupon se u kuverti prilaže priča koja mora biti maksimalne dužine jedne stranice teksta.
Pobjednik natječaja biti će nagrađen pisaćim stolom u dekoru po vlastitom odabiru (u nastavku nagrada) maksimalne protuvrijednosti 1200 kuna.

Članak 5.
Nakon isteka roka za dostavljanje priče 27. prosinca, stručni će žiri organizatora i stručnih suradnika pristupiti čitanju i ocjenjivanju priča. Glavni kriterij za ocjenjivanje biti će kreativnost i originalnost.
Pobjednik natječaja biti će proglašen 30. prosinca te njegovo ime objavljeno na službenim društvenim mrežama organizatora kao i u službenom dijelu programa Adventa u Karlovcu. Organizator će pobjednika natječaja i odgovornu osobu (roditelja) pozvati putem kontakta navedenog u kuponu da pristupi dodjeli nagrade.
U slučaju da pobjednik natječaja i odgovorna osoba (roditelj) dva puta ne odgovore na poziv za preuzimanje nagrade, smatra se da isti ne žele preuzeti nagradu.
Prilikom dodjele uz pobjednika natječaja obavezno je prisustvovanje i odgovorne osobe (roditelja) koji će potvrditi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.
Način preuzimanja nagrade izvršit će se prema dogovoru s odgovornom osobom (roditeljem) i pobjednikom natječaja. Maksimalna protuvrijednost nagrade (pisaćeg stola) iznosi 1200 kn.
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 6
U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik natječaja ne poštuje Pravila nagradnog natječaja, organizator ima pravo u bilo kojem trenutku tom sudioniku zabraniti sudjelovanje u natječaju.

Članak 7
Nagradni natječaj može se prekinuti pod utjecajem više sile pod čime se podrazumijeva nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 8
Svi sudionici u nagradnom natječaju suglasni su da Organizator ima pravo objaviti poslani materijal bez naknade na svojim web stranicama te službenim društvenim mrežama i u medijima te ukoliko postanu pobjednici natječaja njihovo ime može biti objavljeno kroz iste kanale.

Članak 9
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Za sve sporove koji se ne mogu riješiti mirnim putem biti će nadležan sud u Karlovcu.

Članak 10
Priređivač se obvezuje da će s osobnim podatcima koje sudionici dostave prilikom sudjelovanja u natječaju postupati u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Članak 11
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja narednih 6 mjeseci od proglašenja pobjednika nakon čega će isti biti u potpunosti uništeni.

Članak 12
Facebook ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Sudjelovanjem u natječaju “Riječi u priču spoji i pisaći stol osvoji!” potvrđujete svoju suglasnost s ustupanjem svojih podataka tvrtki Drvona d.o.o., a ne Facebooku.
U Karlovcu, 12. prosinca 2019. godine
 

Trenutno nema komentara