Ukoliko imate primjedbu / reklamaciju na proizvode koje ste kod nas kupili, molimo Vas da nam uputite istu u pismenom obliku na jedan od sljedećih načina:

  • u prodajnom centru u kojem ste kupili robu
  • putem pošte : Drvona d.o.o., A. Mihanovića 7, 47000 Karlovac
  • putem e-maila : reklamacije@drvona.hr

Prilikom slanja primjedbe / reklamacije potrebno je ispuniti te priložiti sljedeći obrazac: Obrazac za reklamaciju

Provjeriti ćemo Vašu reklamaciju i pokušati je riješiti u najkraćem mogućem roku.

OŠTEĆENJA PRI TRANSPORTU

Ponekad se može dogoditi da se roba ošteti na putu do Vas.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe detaljno pregledati pošiljku (dimenzije, količinu, kvalitetu i sl.) i ukoliko uoči propust, bez odgađanja se  javiti na e-mail: reklamacije@drvona.hr, a najkasnije unutar 2 dana od zaprimanja robe.

Nakon toga ćemo u najkraćem mogućem roku utvrditi štetu i javiti se povratno kako bi dogovorili zamjenu ili nadoknadu štete.