Ako imate primjedbe na proizvode koje ste kod nas kupili molimo Vas kontaktirajte nas:

  • u prodajnom centru u kojem ste kupili robu.
  • putem e-maila info@drvona.hr
  • na telefon 047/646-044

Provjerit ćemo Vašu reklamaciju i pokušati je riješiti u najkraćem mogućem roku.

OŠTEĆENJA PRI TRANSPORTU

Ponekad se može dogaditi da se roba ošteti na putu do Vas. Kupac je obavezan svako oštećenje koje je nastalo pri transportu i isporuci prijaviti najkasnije u roku pet dana od dana primitka pošiljke slanjem e-maila s brojem narudžbe, opisom i slikom oštećenja na e-mail adresu info@drvona.hr. Nakon toga ćemo u najkraćem mogućem roku utvrditi štetu i dogovoriti zamjenu ili nadoknadu štete.